Topic | Choose topic/s and define your search
Affiliations / Personalities
Sources
Date Range

Palestijnse Moefti citeert oproept om Joden te doden uit de Islamitische Hadith

Moderator tijdens Fatach ceremonie: Onze oorlog met de afstammelingen van apen en varkens (dat is: Joden) is een oorlog van religie en geloof Lang leve Fatach! [Ik nodig u uit], onze eerbare Sheik. Moeftie van de Palestijnse Autoriteit, Muhammad Hussein: 47 jaar geleden begon de revolutie [van Fatach] Welke revolutie? De moderne revolutie van de geschiedenis van het Palestijnse volk In feite is Palestina in zijn geheel een revolutie, sinds [kalief] Umar kwam [om Jeruzalem te veroveren, in 637 CE], en het gaat vandaag verder en tot aan het eind van de tijd. De betrouwbare Hadit [aan Mohammed toegeschreven traditie] zegt in de twee betrouwbare verzamelingen, Bukhari en Muslim "Het Uur [van Verrijzenis] zal niet komen totdat u de Joden bestrijdt De Jood zal zich verbergen achter stenen en bomen. Dan zullen de stenen of bomen roepen: 'O Moslim, dienaar van Allah, er zit een Jood achter mij, kom en dood hem.' Behalve de boksdoorn [die blijft zwijgen]." Daarom is het geen wonder dat je boksdoorn [struiken] ziet rond de [Israëlische] nederzettingen en kolonies [Boksdoornstruiken] rondom, rondom en rondom. Dat is het Palestina waarover wij spreken, met het begin van de Jihad en de voortzetting van de Jihad, Met de strijd en de optocht van de martelaren.
Categories in this Translated Source