Topic | Choose topic/s and define your search
Affiliations / Personalities
Sources
Date Range

Fatach: Palestijnse kinderen zijn "mest", geschapen om het land te verzadigen met bloed

Presentator: In het vluchtelingenkamp Ein Al-Hilwe [in Libanon] werd een rally gehouden voor de [47e] verjaardag [van Fatach]. Bij deze gelegenheid werd ook een politiek symposium gehouden Tekst op een getoonde dia: "Onze kinderen zijn onze eer en glorie, ze zijn geschapen om het land Palestina vruchtbaar te maken, opdat ons zuivere land verzadigd is met hun bloed"
Categories in this Translated Source