Topic | Choose topic/s and define your search
Affiliations / Personalities
Sources
Date Range

Hamas TV tijdens het de gevechten met Israël (2012): Moeder, het bloed van uw martelaren is "bloed van eer"

"Aan elke moeder die afscheid neemt van haar geliefde martelaren: Versier jezelf met een kroon ingelegd met bloed. Dit is bloed van eer, want de eer zal niet worden beschaamd."