Skip to main content

Terrorist Abu Jihad plant terreuraanvallen, in een documentaire te zijner ere van PA-TV

Na onze aanval op de [Israëlische] hoofdkwartieren zullen wij, als Allah het wil, de straten [van Tel Aviv] afsluiten. In een straat houden wij, bij voorbeeld, 500 mensen {gegijzeld]. 500 mensen in één keer. Kan iemand over hen onderhandelen? Niemand, zonder uitzondering, is toegestaan er heen te gaan, tenzij hij de ontsteker en de explosieven heeft omgedaan. Op elk moment kan hij iedereen opblazen. Hun gebouw opblazen, of de hele zaak, ongeacht hoeveel mensen er zijn. Onze dolk zal een giftige dolk zijn in het hart van onze vijand, en we zullen zoveel mensen afmaken als mogelijk is. We willen landen op vijandelijk gebied [Israël] en we zullen als een vesting zijn. Wanneer we daar zijn, als Allah het wil, gaan we schieten, schieten op onze vijand. We raken hem in zijn keel en zijn hart met het bloedbad waarover we spraken. We willen het voor Tel Aviv een zwarte dag maken. We zullen het voor Tel Aviv een dag van vernietiging maken, zo Allah het wil. We zullen het voor Tel Aviv een dag maken die herdacht zal worden in de geschiedenis van Tel Aviv, Zwarte Zaterdag, Zwarte Zondag. Tel Aviv zal afgesloten zijn op die dag van bloed en vernietiging. Het gebeurde dat Abu Jihad een Fatach journaal publiceerde met de naam De Roep van het Leven -- Palestina Het eerste nummer, verschenen in oktober 1959, riep op tot een gewapende revolutie om de Zionistische vijand te verdrijven, [Abu Jihad] was het brein achter de gewapende strijd tegen Israël. Hij is het symbool van de Palestijnse gewapende strijd. Abu Jihad viel als martelaar, en symboliseerde de generatie van strijdende commandanten die de weg van het verzet kozen als enige oplossing voor de zaak van de natie. Hij stond bekend als harde strijder en buitengewone commandant, die altijd in staat van oorlog was en nooit de weg kwijt was.
Categories in this Translated Source